سارق

37
خورنا/ در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز که توسط کلانتری ۱۸ آبادان انجام شد ماموران آن کلانتری با به‌کارگیری منابع و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی اعضای یک باند پنج نفره از سارقان…