سارق

خورنا/ در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز که توسط کلانتری ۱۸ آبادان انجام شد ماموران آن کلانتری با به‌کارگیری منابع و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی اعضای یک باند پنج نفره از سارقان کردند. وی با بیان اینکه این افراد سابقه‌دار هستند افزود: ماموران ابتدا محل اختفای سارقان را شناسایی کرده و سپس…