سارق مسلح

37
خورنا: فرماندار رامشیر از دستگیری یک سارق سابقه دار توسط نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد. حمید سیلاوی  گفت: این سارق سابقه دار که مسلح به یک قبضه کلت کمری بود، در محور رامشیر – ماهشهر…
37
خورنا: فرماندار رامشیر از دستگیری یک سارق مسلح خبر داد. حمید سیلاوی در این باره گفت : این سارق سابقه دار به نام ع.خ در محور رامشیر به ماهشهر اقدام به…