سارق مسلح رامشیری

37
خورنا: فرماندار رامشیر از دستگیری یک سارق مسلح خبر داد. حمید سیلاوی در این باره گفت : این سارق سابقه دار به نام ع.خ در محور رامشیر به ماهشهر اقدام به…