ساخت کشتارگاه مرغ

37
خورنا: معاون فرماندار شادگان گفت: ساخت کشتارگاه مرغ در این شهرستان امری ضروری است. نعمت اله آلبوغبیش گفت: در زمان حاضر 60 واحد مرغداری در این شهرستان فعالیت دارند. وی، میانگین تسهیلات پرداخت شده برای هر…