ساخت و سازهاي سطح شهر

خورنا : سرپرست شهرداری مرکزی اندیمشک و اعضای شورای اسلامی شهر از نقاط مختلف شهر اندیمشک بازدید کردند . سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی  این شهر ضمن بازدید از پارک ها و بوستان ها ، جاده سلامت ، کانال ها و جدوال روباز ، زیرسازی و آسفالت معابر ساخت و سازهای سطح شهر از نزدیک در جریان…