ساخت و ارسال 9 فیلم در نخستین جشنواره‌ سراسری پویانمایی رضوی

37
خورنا: کودکان و نوجوانان خوزستانی با ساخت و ارسال 9 فیلم در نخستین جشنواره‌ سراسری پویانمایی رضوی شرکت کردند. «کبوتر حرم» از کانون شهرستان بندر ماهشهر، «مهمان‌نواز مهربان» از کانون شهرستان مسجدسلیمان، «عروسکم گم شد»، «شیرهای خشمگین» و «نذری» از…