ساخت خط دوم راه آهن اندیمشک- اهواز آغاز شد

با حضور معاون وزیر راه دولت تدبیر و امید:

خورنا-  با هدف توسعه خدمات حمل و نقل ریلی کشور عملیات احداث خط دوم راه آهن اندیمشک- اهواز آغاز شد. با هدف توسعه خدمات ریلی و افزایش حجم بار و مسافر در محور تحت پوشش اداره‌های کل راه آهن زاگرس و جنوب احداث خط دوم راه آهن اندیمشک- اهواز آغاز شد.   با توجه به بستر ارتباطی و دسترسی این محور…