ساختمان

خورنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شادگان گفت: کار احداث ساختمان جدید این دانشگاه به زودی آغاز می‌شود. عبدالکریم آلبوغبیش با اشاره به مهمترین مشکل دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: نبود یک زمین مناسب و کمبود فضای آموزشی در دانشگاه مهمترین مشکل دانشگاه آزاد اسلامی در شادگان است. وی در خصوص زمین واگذار شده از سوی مسکن و شهرسازی…