ساختمان

37
خورنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شادگان گفت: کار احداث ساختمان جدید این دانشگاه به زودی آغاز می‌شود. عبدالکریم آلبوغبیش با اشاره به مهمترین مشکل دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: نبود یک زمین مناسب و کمبود فضای آموزشی…