ساختمان جدید دانشگاه

خورنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شوش از احداث ساختمان جدید دانشگاه آزاد این شهر در ابتدای سال آینده خبر داد. صادق طرفی اظهار کرد: نقشه‌های عمرانی ساختمان جدید دانشگاه آزاد اسلامی شوش در حال تایید نهایی است. وی با بیان اینکه سازمان دانشگاه آزاد اسلامی قرار است که نقشه را تایید کند افزود: البته احتمالا تغییرات کوچکی از جانب ما در…