ساختار سازمانی نفت

خورنا: رییس سامانه ها و سازمانهای شرکتهای تابعه وزارت نفت از بررسی ساختار نیروی انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به طور خاص خبر داد. به گزارش خورنا از مسجدسلیمان، محمد عسگریان ابیانه با اشاره به بازدیدهایی که از واحدهای ستادی و عملیاتی این شرکت صورت گرفت گفت : مناطق نفتخیز جنوب…