ساحل سازی کارون

خورنا: یکی از اقدامات مثبت شهرداری اهواز در دو سال گذشته، ساحل سازی حاشیه کارون بوده که بر اساس اعلام شهرداری، بیش از 15 کیلومتر را در بر می گیرد. این اقدام که باعث زیبایی ساحل کارون شده فضای مناسبی را برای تفرج و گردهم نشینی خانواده ها فراهم آورده است. در دوره مدیریت شهردار سابق-کتانباف…