سابقه بیماری قلبی

خورنا: مديركل پزشكي قانوني خوزستان گفت  در 12 ماهه سال 1392 تعداد 14 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن در استان خوزستان جان خود را از دست دادند.    دکتر سید فرزاد حسینی اظهار كرد: در 12 ماهه سال 1392 تعداد 14 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن در استان خوزستان  جان خود را از…