زیگورات چغازنبیل

فرماندار شهرستان شوش:

خورنا: فرماندار شهرستان شوش گفت:کارشناسان سازمان یونسکو برای نظارت بر روند ثبت جهانی محوطه باستانی شوش در نیمه نخست امسال به این شهر سفر می کنند. به گزارش روز جمعه ایرنا ˈرضا نجاتیˈ از دستگاه ها و نهادهای اجرایی این شهرستان خواست با تعامل با یکدیگر بستر…