زیر ساخت های بهداشتی و درمانی شهرستان اندیمشک

در آیین جشن گلریزان بیماران نیازمند:

خورنا – دکتر احمد مجیدی مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در آیین جشن گلریزان بیماران نیازمند اندیمشک  در سخنانی با قدردانی از حمایت مالی و معنوی پزشکان اندیمشک در برنامه های مختلف گفت:پزشکان شهرستان ‏اندیمشک در کمک به بیماران و افراد نیازمند همواره پیشگام بوده و از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند.‏ احمد مجیدی در تالار فرهنگ…