زیرساخت‌ها در شهرستان کارون

خورنا: فرماندار کارون ضرورت رسیدگی به زیرساخت‌ها در این شهرستان تاکید کرد. عباس دشتی‌نژاد امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین مشکلی که در شهرستان کارون زیر ساخت‌است. وی با بیان اینکه در همه زمینه‌ها از نظر زیر ساخت مشکل داریم افزود: کار‌ها و پیگیری‌های زیادی برای حل مشکلات کارون تا کنون انجام شده است ولی هنوز کاستی‌های زیادی در زیرساخت‌های…