زیرساخت‌هايي هم‌چون مدرسه، درمانگاه و مسجد در مناطق مسکن‌مهر