زیبا صالح‌پور

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر اهواز با بیان اینکه عملکرد دوره‌های قبلی اعتماد مردم نسبت به شوراها را سلب کرده است، گفت: ابتدایی‌ترین کار شورای اهواز در این دوره اعتمادسازی است. زیبا صالح‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: شوراها منتخبین مردم از مناطق مختلف هر شهر هستند و اگر…