زوار کربلا

خورنا: زائرانی که این روزها از مرز شلمچه در حال عبور به عراق بوده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و متاسفانه خدمات رسانی مسئولان خیلی پائین و زیر صفر است. چند سالی است که زائران کوی حسین به عشق زیارت اربعینش که در وصف فضیلت آن بسی بسیار گفته شده است از روزها قبل از فرا رسیدن اربعین حرکت…