زهکشی اراضی رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر اجرای طرح آبیاری و زهکشی اراضی شهرستان رامشیر را سبب افزایش رفاه و رونق اقتصادی منطقه دانست. حمید سیلاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این طرح که در سطح 22 هزار هکتار از اراضی شهرستان رامشیر به اجرا در آمده است علاوه بر تاثیر مستقیم در ارتقا رونق اقتصادی در منطقه…