زهره و کرخه

خورنا به دلیل بستن سدها دریچه سدها در بالادست رودخانه «زهره»، آب این رودخانه کم و شور شده است. این گزارش می‌افزاید: شور و کم آب شدن رودخانه «زهره» مشکلات بسیاری برای مردم و کشاورزان حاشیه رودخانه ایجاد کرده و نگرانی آنان را از خشکسالی مزارع به دنبال داشته است. عده‌ای از کشاورزان هندیجان گفتند: به دلیل بارش…