زن روستایی در آمبولانس فوریتهای پزشكی اندیمشك زایمان كرد

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک ˈعلیرضا محمودیˈ افزود:این زن روستایی ساکن روستای سرخکان از توابع بخش الوار گرمسیری می باشد که شب دچار درد زایمان شده که برای کمک به وی با فوریت ها پزشکی اندیمشک تماس گرفته شد. وی افزود:نوزاد این مادر باردار در مسیر انتقال به بیمارستان توسط فوریت های پزشکی ، در…