زن جوان

خورنا: چندی قبل زن جوانی هراسان خود را نزد پلیس رساند و از دام سیاهی که 2 جوان شیطان‌صفت برایش پهن کرده بودند خبر داد. وی گفت: ساعتی قبل از محل کارم در مرکز پایتخت بیرون آمدم تا به سمت خانه‌ام بروم. چون به تازگی همسرم فوت کرده بود، حال خوبی نداشتم و در حال گریه…