زنگنه

خورنا: مجلس اگر «عصاره ملت» است، پیام رسای «اکثریت مردم» را در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شنیده است. همین اکثریت، روبه‌روی تلویزیون‌ها نشسته‌اند تا رفتار نمایندگانشان را در جلسات رای اعتماد به کابینه «رییس‌جمهور امید» رصد کنند. وزیر نفت روحانی چند روزی است که مظلومانه «هدف ویژه» عده‌ای شده است. بی‌آنکه «همه گذشته‌اش» گفته شود. بی‌آنکه همه، «گذشته‌شان»…
خورنا: بهمنی مدیرعامل سابق شرکت ملی حفایر با بیان اینکه در دوران وزارت زنگنه از کار برکنار شدم اما امروز معتقدم که دوران طلایی صنعت نفت در دوران وزارت زنگنه رقم خورد، اعلام کرد: تمامی مشکلات فعلی صنعت نفت از زمان حضور سیدمسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت شدت و افزایش یافت. حیدر بهمنی…