زندانیان آبادان

خورنا: دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب آبادان گفت: در حال بررسی تامین منابع درآمدزایی ثابت برای خانواده زندانیان هستیم. احمد شیرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موردی بودن کمک‌های برخی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به انجمن حمایت از خانواده زندانیان افزود: متاسفانه برخی از این اشخاص حقیقی و حقوقی وعده کمک…