زنجیره انسانی حمایت از کارون

خورنا: چهارمین زنجیره انسانی مردم خوزستان در حمایت از کارون و در اعتراض به اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد عصر امروز جمعه با حضور صدها نفر از مردم این شهر درساحل رود کارون برگزار شد. در این مراسم نمادین که با حضور هزاران نفر از زنان، مردان و جوانان خوزستان برگزار شد، جامعه هنری استان…
خورنا: همه برای یک چیز آمده بودند. همه یک شعار داشتند: «نجات کارون» هزاران نفر از سراسر خوزستان به صورت خودجوش آمدند. زنجیره مردمی در فاصله پل هفتم تا پل سوم از ساعت 16 کم کم شکل گرفت و تا ساعت 19 ادامه داشت. چند روزی در صدر اخبار فضای مجازی تلاش برای نجات کارون…