زنبور عسل

خورنا-محمد مشکورزاده معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: براساس سرشماری سالانه که در مهرماه سال جاری از کلنی های زنبور عسل در استان صورت گرفت ۲۶۲ هزار فروند کلنی زنبور عسل در سطح استان وجود دارد که نسبت به سال قبل رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد. وی افزود: استان خوزستان با توجه به وضعیت آب…
خورنا: در التهذیب، جلد 9 آمده است: «عَنِ النَّبی (ص) نهی عَن قَتلِ السِّتَّةِ: النَحلَةِ، و النَّملَةِ، و الضِّفدع، و الصُّردِ، والهُدهُد، وَالخُطّافِ…» که در مجموع بیانگر این مطلب است که انسان از کشتن شش جانور منع شده است که عبارتند: 1- زنبورعسل؛ چون از گیاهان خوشبو ارتزاق می کند و انگبین (عسل) تولید می نماید.2-…