زنبور داران خوزستان

12
خورنا : مدیرعامل تعاونی زنبورداران استان خوزستان امروز گفت: باتوجه به بارندگیهای مطلوب سال زراعی جاری، پیش‌بینی می‌شود تولید عسل بهاره امسال با سی…