زنبور داران خوزستان

خورنا : مدیرعامل تعاونی زنبورداران استان خوزستان امروز گفت: باتوجه به بارندگیهای مطلوب سال زراعی جاری، پیش‌بینی می‌شود تولید عسل بهاره امسال با سی درصد افزایش به دویست و شصت تن برسد. آقای کریمی ارزش عسل تولیدی امسال را سیصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعلام کرد و افزود: هم اکنون دو…