زمین کشاورزی ماهشهر

خورنا: عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی خوزستان از زنگ خطر لکه نفتی برای اراضی کشاورزی استان خبر داد و گفت: کشاورزان ناخواسته باید منتظر خسارات سنگینی به مزارع خود باشند. سیدحسین موسوی اظهار کرد: ورود لکه نفتی به رودخانه جراحی موجب نابودی 30 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان می‌شود. وی با اشاره به…