زمین های متروکه خرمشهر

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: زمین های متروکه خرمشهر در صورت مراجعه نکردن صاحبان آنها در اختیار شهرداری قرار خواهند گرفت. سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی و بازسازی خرمشهر توسط مردم تعدادی زمین و اماکن تاکنون به صورت مخروبه رها شده و دلیل آن مراجعه نکردن…