زمین های روستاییان آبماهیک

خورنا: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: قیمت زمین های روستاییان آبماهیک سد گتوند بر اساس نظر کارشناسی به نرخ روز تا نیمه اردیبهشت ماه جاری محاسبه و به روستاییان پرداخت می شود.  ˈهاشم بالدی ˈ با اشاره به تشکیل جلسه بررسی مشکلات سد گتوند در استاندرای خوزستان گفت: این جلسه امروز…