زمین لرزه امیدیه

خورنا: زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ˈریشترˈ روز یکشنبه امیدیه در استان خوزستان را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 06:23:19 به وقوع پیوسته است. این زمین لرزه در 30.71 درجه شمالی و 49.68 درجه شرقی و در عمق 20کیلومتری زمین رخ…
خورنا: صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس ریشتر شهرستان امیدیه را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فارس از امیدیه، زمین‌ لرزه‌ای به بزرگی 3.1 در مقیاس امواج درونی زمین «ریشتر» ساعت 6:23 صبح امروز شهرستان امیدیه را لرزاند. موقعیت این زلزله 30.71 درجه شمالی، 49.68 درجه جنوبی و در عمق 20 کیلومتری زمین رخ داده است. این زمین لرزه شش…