زمین‌های کشاورزی ایذه

خورنا: 500هکتار از زمین‌های کشاورزی ایذه دچار حریق شد و در آتش سوخت. ساعتی پیش زمین‌های کشاورزی این شهرستان دچار آتش‌سوزی و 500 هکتار از این اراضی در آتش سوخت. هنوز از علت این آتش‌سوزی و میزان خسارات گزارشی در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال می‌شود.