زمستان

پاسخگو باشید

بیژن بهوندی – خورنا شهرهای شمالی و روستاهای کوهستانی خوزستان همیشه زودتر از سایر شهرها شاهد سرما هستند و در واقع از فصل پاییز لباس های گرم به تن کرده و بخاری های خود را روشن می کنند. در…
37
خورنا: با کاهش 9 درجه‌ای هوا زمستان به خوزستان سلام کرد. در حالی که در روزهای گذشته آب‌وهوایی کاملا خنک و البته بهاری در آسمان خوزستان شرایط نسبتا مناسبی را ایجاد کرده بود با کاهش یک باره دمای هوا…