زمان پخش گفتگوی احمدی نژاد

خورنا: شامگاه چهارشنبه مردم از طريق رسانه ملي به استقبال فرزند برومند خويش مي‌روند كه دیروز از سفر مهم به روسيه بازگشته است.برنامه زنده سخنان رياست محترم جمهوري دكتر محمود احمدي‌نژاد در حالي امشب پس از اخبار ساعت 21 به روي آنتن شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي مي‌رود كه تا به حال 2 بار به…