زمان واریز یارانه تیرماه

37
خورنا: یارانه نقدی تیرماه خانوار امشب به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می شود. به گزارش مهر، براساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی مرحله بیست و نهم خانوارها مربوط به تیر ماه ، امشب 22 تیرماه…