زمان واریز حقوق سفندماه

سخنگوی دولت
خورنا: سخنگوی دولت از واریز یارانه نقدی خانوارها در ۲۰ اسفند خبر داد. به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی…