زمان رفع حصر موسوی و کروبی

خورنا: رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه برخی مسائلی که درباره انتخابات مجلس دهم مطرح می شود زود هنگام است بر لزوم برنامه محور بودن و تشکیلاتی عمل کردن اصلاح طلبان تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی دفتر محمدرضا عارف، وی در دیدار با جبهه اصلاح‌طلبان با اشاره به گزارش عملکرد جبهه اصلاح طلبان با…