زمان دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا

خورنا: وزیر امور خارجه آمریکا گفته مطمئن است نشست وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ با ایران، دیدار خوبی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه نشست سطح وزرای کشورهای…