زمان درخواست انتقال در دانشگاه علمی کاربردی

خورنا: زمان ثبت درخواست های دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مهمانی ، انتقال و تغییر رشته در نیمسال نخست سال تحصیلی 92-93 از ابتدای مرداد آغاز می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ معاون سنجش ، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: ثبت درخواست…