زمان خورشید گرفتگی

37
خورنا: دبیر انجمن ستاره شناسی ماهشهر گفت: روز یکشنبه 12 آبان 1392 خورشید گرفتگی مرکبی رخ خواهد داد که مردم استان خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیایشان بطور میانگین حدود 30 دقیقه فرصت برای رصد…