زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

37
خورنا: دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: بر اساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی مختلف در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی نظام آموزش…