زمان تک نرخی شدن ارز

خورنا: رئیس کل بانک مرکزی، تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست پرداخت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: با این رویکرد به تدریج ظرفیت‌های واحدهای تولیدی به طور کامل فعال و بخش تولید از رکود خارج می‌شود. به گزارش مهر، ولی اله سیف گفت: تامین منابع مالی برای تکمیل واحدهای نیمه تمام…