زمان برگزاری مناظره احمدی نژاد و روحانی

خورنا: مشاور عالی رئیس جمهور درباره دعوت محمود احمدی‌نژاد از حسن روحانی برای برگزاری یک مناظره دو نفره، گفت: از مناظره استقبال می‌کنیم اما شرط مناظره آن است که رئیس دولت دهم شرط راستگویی را رعایت کند. اکبر ترکان در گفتگو با مهر با بیان اینکه اطلاعی از ارسال نامه محمود…