زمان اعلام نتایج آزمون استانداری خوزستان

خورنا: 20 ماه از مرحله اول آزمون استخدامی استاندارای و دستگاه های اجرایی خوزستان برای استخدام 1168 نفر و 11 ماه از مرحله دوم این آزمون برای استخدام 1434 جوان خوزستانی گذشت. سریال دنباله داری که از آن دولت…