زمان احداث مترو اهواز

خورنا: مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز بهره برداری از فاز نخست مترو این شهر را در گرو محقق شدن فاینانس یا ارز مورد نیاز عنوان کرد. به گزارش خورنا، عباس هلاکویی اظهارکرد: با وجودی که دولت مصمم بود حداقل دو ایستگاه از متروی اهواز را در قالب پروژه های مهر ماندگار و پیش از پایان دولت…