زلزله ی صبح امروز اندیمشک

صبح امروز؛

خورنا: زمین لرزه هایی در ابعاد و بزرگی های مختلف از اوایل صبح امروز(چهارشنبه) تاکنون اندیمشک و دزفول در شمال استان خوزستان را 9بار لرزانده است. به گزارش خورنا به نقل از ایرنا، از مرکز لرزه نگاری…