زلزله هفتکل

خورنا: مرکز اورژانس ۱۱۵ هفتکل اعلام کرد: زمین لرزه شب گذشته هفتکل تلفاتی نداشت. به گزارش خورنا، رئیس مرکز اورژانس هفتکل گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تلفات زمین لرزه شب گذشته گزارش نشده است. وی افزود: پس از زمین لرزه شب گذشته هفتکل، آمادگی خود را بیش از گذشته حفظ کردیم تا به…