زلزله های امروز در شمال خوزستان تلفاتی نداشت

خورنا : زلزله امروز صبح اندیمشک. کانون زلزله در منطقه مور موری ایلام بود. در عمق 10کیلومتری زمین با قدرت 6 و یک دهم ریشتر. 45 کیلومتری موسیان. بعد از اون یک یه زلزله دیگه به قدرت 4/4 اومده با فاصله 20 دقیقه. تا این لحظه زلزله سوم به بزرگی 4و 8 دهم ثبت شده. امیدوارم تلفاتیچندانی نداشته باشیم…