زلزله شادگان

خورنا:  شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 21 و 14 دقیقه و 35ثانیه به وقوع پیوسته است. مختصات جغرافیایی این زلزله عرض شمالی 30.78 و طول شرقی 48.28 گزارش شده است. شهر شادگان در جنوب غربی استان خوزستان و در 97 کیلومتری اهواز واقع شده و جمعیت آن…