زلزله بهبهان

خورنا: مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان گفت: با توجه به شرايط استان و وقوع زلزله در بسياري از شهرستان‌هاي آن، نياز است آموزش عموم براي ايمني مقابل اين بلايا گسترش پيدا كند. علي‌عسكر ظاهري در نشست خبري خود كه به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي و در ساختمان اداري جمعيت هلال احمر…